Sen cây tắm nóng lạnh INAX BFV-1115S

3.900.000 

Sen cây tắm nhiệt độ INAX BFV-1115S
Sen cây tắm nóng lạnh INAX BFV-1115S