Bồn cầu 1 khối nắp rửa lạnh INAX AC-919R+CW-S15VN/BW1

10.078.550 

bồn cầu INAX AC-919R+CW-S15VN/BW1
Bồn cầu 1 khối nắp rửa lạnh INAX AC-919R+CW-S15VN/BW1