Cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu INAX UF-105

400.000 

Cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu INAX UF-105
Cút nối giữa ống cấp nước và bồn tiểu INAX UF-105