Kệ gương (kệ kính) INAX H-442V
Kệ gương (kệ kính) INAX H-442V/BW1