Chậu rửa mặt INAX AL-2397VFC/BW1, AL-2397VEC/BW1 – Dương vành

3.010.000 

Chậu rửa mặt INAX AL-2397V - Dương vành
Chậu rửa mặt INAX AL-2397VFC/BW1, AL-2397VEC/BW1 – Dương vành